1

بزرگترین راهنما برای ویژگی های مدیر موفق

News Discuss 
تست مصاحبه شغلی؛‌ حاضرید کسی مثل خودتان را استخدام کنید؟ کارآفرینان در مسیری قدم گذاشته که افراد کمی این مسیر را انتخاب خواهند کرد ؛ به همین دلیل نیز از آن ها انتظار بیشتری باید داشت . آن ها حتی در وخیم ترین شرایط نیز خونسردی خود را حفظ کرده https://www.janbalaghi.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story