1

چگونه برنامه‌نویس شویم؟

News Discuss 
برنامه‌نویس کیست؟ برنامه‌نویس کامپیوتر فردی است که از زبان‌های برنامه‌نویسی برای نوشتن، تست و نگهداری کدها استفاده می‌کند. این متخصصان ضروریت‌های برنامه‌ها و نرم افزارهایی را ایجاد می‌کنند که میلیون ها نفر هر روز از آن استفاده می‌کنند. برنامه‌نویسان کامپیوتر عموما به صورت مستقل به عنوان بخشی از تیم‌های نرم‌افزاری https://infinity-shop.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story