1

An Unbiased View of هلدینگ ملاصدرا

News Discuss 
می‌دانیم منوچهری دامغانی سراینده زبردستی در ترسیم طبیعت در سروده‌های خود بوده و همچنین سال‌ها در مازندران زیسته‌است. «ماز» در اینجا همان کوه ماز است که ابرها چون ماری به خود پیچیده، آن کوه را دربر گرفته‌اند. گروهی، ماز را پیچ و خم می‌دانند، ولی واژه «شکنج» در «مار شکنجی» https://garrett5s49x.bloguetechno.com/5-Simple-Techniques-For--49796469

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story